507440577
damian@instalmarketing.pl

Polityka prywatności

Polityka Prywatności serwisu instalmarketing.pl

1. Informacje ogólne

1.1 Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług serwisu instalmarketing.pl.

1.2 Administratorem danych osobowych serwisu instalmarketing.pl jest Instal-energia Damian Dobosz ul. Herberta 1 m 6, 42-224 Częstochowa NIP: 573-249-07-10.

1.3 W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego o ochronie danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i prawa wspólnotowego.

2. Dane Osobowe

2.1 Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.

2.2 Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, IP).

2.3 Serwis, w niektórych przypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu URL strony zawierającej formularz.

2.4 Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie podane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraził zgodę użytkownik.

3. Sposoby wykorzystywania danych

3.1 Dane osobowe użytkowników serwisu instalmarketing.pl mogą być wykorzystywane w celu:

  • kontaktu z użytkownikami,
  • świadczenia usług drogą elektroniczną,
  • przesyłania informacji marketingowych, pod warunkiem wcześniejszej zgody.

4. Prawo dostępu, sprostowania i usunięcia

4.1 Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

4.2 Użytkownik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

4.3 Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

5. Polityka cookies

5.1 Serwis instalmarketing.pl używa plików cookies. Szczegółowe informacje dotyczące plików cookies można znaleźć w Polityce Cookies.

6. Zmiany w Polityce Prywatności

6.1 Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszej polityce prywatności. Osoby udostępniające swoje dane osobowe obowiązuje aktualna wersja polityki prywatności, dostępna na stronie internetowej serwisu.

7. Dane kontaktowe

7.1 Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki Prywatności prosimy kierować na adres: damian@instal-energia.pl lub tradycyjną pocztą na adres siedziby administratora danych.